Villkor

/Villkor
Villkor 2023-01-27T11:36:37+01:00

Låntagaren är ersättningsskyldig om förhyrd material förekommer. Vid uppenbar oaktsamhet är låntagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador. Artiklar som inte lämnas tillbaka på angiven återlämningsdag debiteras enligt gängse prislista.

Utrustningen ska vara rengjord vid återlämnandet. Det gäller speciellt fästvalla. I annat fall debiteras rengöringskostnad.

Betalning sker vid hämtning av utrustningen. Vi tar inga kostnader för avbokningar, allt för att kunna ge er en trygghet vid bokning i osäkra tider.

 

Föräskringsvillkor – Skidskadeförsäkring

Med Sporthusets skidskadeförsäkring skyddar du dig från kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Försäkringen täcker skador som kan uppstå vid vanligt bruk av skidor såsom repor och slitage på utrustningen. Försäkringen täcker även återbetalning av hyrd utrustning vid olycksfall mot uppvisande av läkarintyg.

Försäkringen täcker inte skador på utrustningen som har tillkommit via uppenbar oaktsamhet eller vårdslöshet.

 

GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagen GDPR